Ejerforeningen solstriben 3 består af digevej 16, 26 & 38


Kælder og samarbejdet med Grundejerforeningen solstriben 2 omkrin kælder gælder følgende:

Ordensregler for kælderarealer i punkthuse i Grundejerforeningen Solstriben II

1. Alle medlemmer af Grundejerforeningen Solstriben II har lige brugsret til fællesarealerne i kælderen i deres egen boliggruppe.

2. Fællesarealerne i kældrene må kun bruges til opbevaring af cykler, barnevogne og udendørs børnelegetøj (såfremt dette må bruges af alle) samt ting, der tilhører ejerforeningerne eller grundejerforeningen.

3. Opsætning af alle fastmonterede hylder, beslag mm. koordineres af den pågældende ejerforening 4. Der må ikke hensættes flyttegods, ting til storskrald eller andre personlige ejendele på fællesarealerne. Disse ting vil blive afleveret til kommunens genbrugsstation af bestyrelsen i ejerforeningen i den pågældende boliggruppe eller grundejerforeningen uden varsel.

5. Grundejerforeningen kan fjerne cykler eller barnevogne fra kælderen, hvor ejeren ikke har givet sig til kende i en periode på 2 måneder, efter forudgående varsel.

6. De enkelte boliggrupper kan lave tilføjelser til disse ordensregler om nødvendigt. Disse skal dog godkendes af den pågældende ejerforenings bestyrelse og grundejerforeningens bestyrelse.

7. Det pålægger alle medlemmer af grundejerforeningen at holde øje med kældrenes tilstand og orientere bestyrelsen om evt. problemer eller defekter, så dette kan blive udbedret.

8. Fællesarealerne er et fælles gode, og udnyttelsen af arealerne skal komme flest muligt til gode.

9. Alle tvister skal søges løst i den enkelte boliggruppe. Kan der ikke findes en lokal løsning afgør grundejerforeningens bestyrelse sagen. Det påhviler enhver, ejerforening såvel som beboerne, at respektere denne afgørelse.

April 2012

G/F Solstriben II

Affald

Vi oplever desværre en del henstilling af affald i kælder og ved sorteringscontainere.

DETTE ER IKKE TILLADT

Det må IKKE henstilles affald eller andre personlige ejendele på fælles arealer i kælder eller ved affaldscontainere.

Affald skal i den korrekte container. Er der ikke plads eller er affaldet for stor til at kunne komme i container er det dit eget ansvar at fragte det til en genbrugsstation.

Se: https://www.kk.dk/affald

Regler for kælder er opslået ved nedgangen til kælder og findes på grundejerforenings hjemmeside

Tømningskalender: Klik her